1η Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη, ευκαιρίες και δυνατότητες στους φοιτητές μας με το πρόγραμμα Erasmus+ για την κινητικότητα φοιτητών σε Ευρωπαϊκές Χώρες με τις υποτροφίες του προγράμματος.

Αυτό το εξάμηνο παρά τις δυσκολίες, έχουν μετακινηθεί συμφοιτητές σας, για σπουδές και για πρακτική άσκηση, σε διάφορες χώρες όπως: Ολλανδία, Τσεχία, Λιθουανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, κλπ.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη Προκήρυξη για το ερχόμενο εξάμηνο, για σπουδές.

Παρακαλώ βρείτε συννημμένη την ανακοίνωση για  σπουδές στα πλαίσια της Κλασσική κινητικότητας (ΚΑ103) απο το γραφείο διεθνών σχέσεων για το εαρινό εξάμηνο 2022 . Η καταληκτική ημερομηνία που θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις είναι η 05/10/2021

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Βέγκα (vega@hmu.gr)

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων,