Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus

Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus

1η Σεπτεμβρίου Αγαπητοί φοιτητές, Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ,  συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη,  ευκαιρίες και δυνατότητες στους φοιτητές μας  με το πρόγραμμα Erasmus+ για την κινητικότητα φοιτητών σε Ευρωπαϊκές Χώρες με τις υποτροφίες του προγράμματος....
Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus

Ανακοίνωση για Αιτήσεις για Σπουδες το Εαρινό Εξάμηνο (2022)

1η Σεπτεμβρίου 2021 Αγαπητοί φοιτητές, Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη, ευκαιρίες και δυνατότητες στους φοιτητές μας με το πρόγραμμα Erasmus+ για την κινητικότητα φοιτητών σε Ευρωπαϊκές Χώρες με τις υποτροφίες του προγράμματος....

Ευκαιρία Διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό (20 Σεπτεμβρίου 2021)

Αγαπητοί Φοιτητές  Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση που μας έστειλε το ΙΚΥ αναφορικά με την ευκαιρία υλοποιήσης της Πρακτικής Άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για το έτος 2022 – 2023 Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου...