1η Σεπτεμβρίου

Αγαπητοί φοιτητές,

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ,  συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη,  ευκαιρίες και δυνατότητες στους φοιτητές μας  με το πρόγραμμα Erasmus+ για την κινητικότητα φοιτητών σε Ευρωπαϊκές Χώρες με τις υποτροφίες του προγράμματος.

Αυτό το εξάμηνο, έχουν μετακινηθεί συμφοιτητές σας σε διάφορες χώρες όπως: Ολλανδία, Τσεχία, Λιθουανία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, κλπ.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη 3η Προκήρυξη για τους ερχόμενους μήνες, για Πρακτική Άσκηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Βέγκα (vega@hmu.gr)

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων