24η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ERASMUS

Ημερομηνίες: 23 – 24 Μαίου, 2024

Venue: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτης