ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

* Παρακολουθήστε την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ για το προσωπικό κάνοντας κλικ εδώ. 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η επιμόρφωση αφορά σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (μόνιμους και συμβασιούχους):

 • διοικητικό προσωπικό
 • τεχνικό προσωπικό
 • μέλη ΔΕΠ

     Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

*Η διαδικασία της αίτησης θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη μετακίνηση.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ERASMUS+, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΒΗΜΑ 1

 Υπάρχουν 2 τρόποι για μετακίνηση για επιμόρφωση:

 • Staff Training Week: Βρίσκετε Staff Τraining Week  ( IMOTION – Erasmus Staff Training )
 • Επίσκεψη σε συναδέλφους ίδιας ειδικότητας: Επικοινωνείτε με συνάδελφο της ειδικότητάς σας, στο πανεπιστήμιο/εταιρία που σας ενδιαφέρει και εκδηλώνετε ενδιαφέρον για επίσκεψη.

ΒΗΜΑ 2

Επικοινωνήσετε με την κ. Vega στο +30 2810 379389, για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσεων μετακίνησης.

ΒΗΜΑ 3

*Αν ενδιαφέρεστε για Staff Training Week, θα πρέπει πριν το Βήμα 3 να κάνετε αίτηση στο event σύμφωνα με τις οδηγίες του πανεπιστημίου υποδοχής. Ζητήστε από το πανεπιστήμιο/εταιρία ένα γράμμα αποδοχής (Invitation Letter). Στη συνέχεια, συμπληρώστε το Mobility Agreement και στείλτε το στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος Υποδοχής για υπογραφή.

ΒΗΜΑ 4

Κάνετε αίτηση στο https://eforms.hmu.gr/erasmus (στην επιλογή Αιτήσεις κινητικότητας για Διδασκαλία/επιμόρφωση). Η σχετική αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αναχώρηση και η μετακίνησή σας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους το αργότερο! ΠΡΟΣΟΧΗ! Αξιολογούνται ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eforms.hmu.gr/erasmus.

Άν ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, θα πρέπει παράλληλα με την online αίτηση, να γίνει και αίτηση μετακίνησης στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ , η οποία απαιτείται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τον ΕΛΚΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο ΕΛΚΕ. (Για διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Vega στο 2810 379389).

ΒΗΜΑ 5

Εφόσον εγκριθεί η μετακίνησή σας από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, θα πρέπει να φροντίσετε για την εύρεση και έκδοση των εισιτηρίων μετακίνησης σας, είτε σε τουριστικό γραφείο ή μέσω διαδικτύου.  Όταν θα έχετε την απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων στα χέρια σας, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 6

Συμπληρώνετε τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για επιμόρφωση και μαζί με το Staff mobility Agreement και την απόδειξη πώλησης εισιτηρίου, τα καταθέτετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στην κ. Vega (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος) / κ. Λουραντάκη (Χανιά) / κ. Σφενδουράκη (Σητεία). Μεμονωμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όταν επιστρέψετε θα πρέπει προβείτε στις παρακάτω ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής σας:

Καταθέτετε στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ: α) το εισιτήριο (εκτύπωση ή έντυπο εισιτήριο από ταξιδιωτικό γραφείο), β) κάρτες επιβίβασης (boarding pass),  γ) απόδειξη καταλύματος ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας, και δ) τη “Βεβαίωση άφιξης/αναχώρησης του Ιδρύματος υποδοχής”, όπου πρέπει να αναφέρεται η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
Ερωτηματολόγιο EU-SURVEY (υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε σύνδεσμο που θα λάβετε από το email replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, όπου θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε την εμπειρία σας στο εξωτερικό).
 Συμπληρώνετε την Έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τη μετακίνηση, και την αποστέλλετε στο irdimou@hmu.gr.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός ενός μήνα από την επιστροφή του διαφορετικά, δεν μπορεί να πληρωθεί το υπόλοιπο 20%. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της μετακίνησης θα υποχρεούται να επιστρέψει και το αρχικό ποσό.

:: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Κάθε μετακινούμενος λαμβάνει χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη:

 • δαπανών μετακίνησης, και
 • δαπανών διαβίωσης

Το ποσό των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού υπολογίζεται βάσει της αποστάσεως, ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου (για όλο το προσωπικό του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ως αφετηρία θεωρείται το Ηράκλειο )  και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Για να υπολογίσετε τα χιλιομετρική απόσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Distance Calculator που έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν για το σκοπό αυτό.

:: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει ο μετακινούμενος για τις δαπάνες διαβίωσης, καλύπτει μόνο τη διάρκεια διαμονής του μετακινούμενου στη χώρα υποδοχής (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδιού), και υπολογίζεται  ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τη διάρκεια της μετακίνησης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης (€ ανά ημέρα) από 1 – 14 ημέρες μετακίνησης Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης (€ ανά ημέρα) από 15 – 60 ημέρες μετακίνησης

ΟΜΑΔΑ Α: Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

 

162€ 113,40€

ΟΜΑΔΑ Β: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

 

144€ 100,80€
ΟΜΑΔΑ Γ: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία
126€ 88,20€

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής στις αιτήσεις επιμόρφωσης διδακτικού / τεχνικού / διοικητικού προσωπικού είναι τα εξής:

 • συνάφεια του αντικειμένου του σχεδίου εργασίας / προγράμματος επιμόρφωσης με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου
 • συνάφεια του σεμιναρίου ή οργανωμένης εκδήλωσης (staff week) με την εργασία του ατόμου στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
 • προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος
 • η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Vega καθημερινά, εκτός Παρασκευής, 10:00 – 14:00.