1η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 1η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+

* Όσοι σπουδαστές πρόκειται να μετακινηθούν από 1/10/2020 και μετά, θα πρέπει να έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη μετακίνηση, διαφορετικά θα είναι αδύνατη η καταβολή της υποτροφίας και η μετακίνηση δε θα πραγματοποιείται.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS+ / ΦΑΣΗ Α

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ολα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ, τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη μετακίνηση σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση καθυστέρησης, υπάρχει η πιθανότητα ακύρωσης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά για μετακινήσεις Erasmus+, θα κατατίθενται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00π.μ – 14:00μ.μ., στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο. Μεμονωμένα/καθυστερημένα δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτά (όσοι επιθυμείτε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξής σας στις ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο φάκελο το εκκαθαριστικό σημείωμα – δικό σας & γονέων – του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους).

 

1.       ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βρίσκετε μόνοι σας τη θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε. Η θέση εργασίας μπορεί να είναι είτε σε πανεπιστήμιο (χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας όπως στις σπουδές) ή σε ιδιωτικό φορέα. Η πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρώνεται έως 30 Σεπτέμβρη. Συνεπώς, αν για παράδειγμα θέλετε να κάνετε 6 μήνες πρακτική και θέλετε να ξεκινήσετε τον Ιούνιο, τότε έχετε δικαίωμα για 4 μήνες πρακτική άσκηση. Ύστερα θα πρέπει να κάνετε αίτηση εκ νέου για 2η πρακτική άσκηση, την οποία όμως έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν όσοι έχουν ολοκληρώσει μαθήματα, 1η πρακτική και πτυχιακή εργασία. ☐

2.       ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αφού σας αποδεχτεί ο φορέας για πρακτική άσκηση, του ζητάτε να σας στείλει ένα γράμμα αποδοχής. ☐
3.       ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ:

Μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://eforms.hmu.gr και:

·         Συμπληρώνετε την on-line αίτηση (δεξιά της οθόνης) ☐

·         Ανεβάζετε τη «Βεβαίωση για πρακτική άσκηση» (Την παίρνετε από τη γραμματεία) ☐

·         Ανεβάζετε την αναλυτική σας βαθμολογία ☐

·         Ανεβάζετε πιστοποιητικό/ά ξένης γλώσσας ☐

·         Ανεβάζετε βιογραφικό σημείωμα (Αν δεν έχετε, μπορείτε να φτιάξετε στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose )  ☐

·         Ανεβάζετε το γράμμα αποδοχής που έχετε λάβει από το φορέα ☐

·         Πατάτε το κουμπί «Προώθηση». Μετά την προώθηση δε γίνονται αλλαγές στην αίτηση. ☐

4.       ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ + OLS TEST: Αφού λάβετε έγκριση της αίτησης στο email σας, στέλνετε email στο vega@hmu.gr, ώστε να  σας ενημερώσουν αν υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες, και στη συνέχεια, να σας σταλεί το OLS TEST (TEST που θα λάβετε από την Ευρωπαϊκή ένωση – δεν επηρεάζει την έγκριση της μετακίνησής σας – ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ για το OLS γιατί θα πρέπει να το ξανακάνετε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα). ☐
5.       LEARNING AGREEMENT: Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το “Learning Agreement for Traineeship”.  Το υπογράφετε εσείς, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του τμήματός σας, και το στέλνετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής/εταιρία να το υπογράψουν και εκείνοι. Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του βρίσκετε εδώ.☐
6.       ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΥ: Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την 1η και 2η σελίδα από τη «Σύμβαση του ΙΚΥ». Την εκτυπώνετε 2 φορές και το υπογράφετε χειρόγραφα. ☐
7.       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Την παίρνετε δωρεάν από τον ασφαλιστικό σας φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ). Αν δεν ασφαλίζεστε, θα πρέπει να κάνετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής σας. ☐
8.       ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Εκτυπώνετε το «ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ» που βρίσκεται στη «Σύμβαση του ΙΚΥ», απευθύνεστε σε ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής σας και ζητάτε να σας ασφαλίσουν για όσα αναφέρονται στο «ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ». Ουσιαστικά το έντυπο που θα προσκομίσετε χρειάζεται να φαίνεται ότι είστε σφαλισμένοι για Προσωπικό Ατύχημα και Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, για όλο το διάστημα που θα είστε στο εξωτερικό.
9.       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (κατά προτίμηση Εθνική). Θα πρέπει να είστε ο κύριος δικαιούχος και τα στοιχεία ΙΒΑΝ και SWIFT να φαίνονται καθαρά. ☐
10.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Εκτυπώνετε ΟΛΑ τα παραπάνω και τα καταθέτετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ (τηλ 2810 379132). Μεμονωμένα δικαιολογητικά, δεν θα γίνονται δεκτά.
11.   ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Πριν την αναχώρηση θα πρέπει να έχετε “κατεβάσει” το βιβλίο πρακτικής (το βρίσκετε στην ιστοσελίδα) και να έχετε συμβουλευτεί τον ακαδημαϊκό σας υπεύθυνο σχετικά με τη συμπλήρωσή του, καθώς βάσει αυτού θα γίνει η αναγνώριση της πρακτικής σας όταν επιστρέψετε.
12.   VISA: Προσοχή! Φοιτητές χωρίς ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πρεσβεία της χώρας σας σχετικά με την αναγκαιότητα για έκδοση VISA.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS+  / ΦΑΣΗ Β
13.   ΑΦΙΞΗ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Όταν φτάσετε στο ξένο πανεπιστήμιο/εταιρία, ζητήσετε να σας υπογράψουν το «Έντυπο Άφιξης/Αναχώρησης». Αμέσως, θα πρέπει να το στείλετε στο vega@hmu.gr, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής σας. ☐
14.   80% ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:  Σε 40 ημέρες περίπου θα λάβετε το 80% της υποτροφίας. ☐
15.   ΑΦΙΞΗ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Πριν φύγετε από το ξένο πανεπιστήμιο/εταιρία, θα ζητήσετε να σας υπογράψουν ξανά το «Έντυπο Άφιξης/Αναχώρησης». Επίσης, ζητάτε  από το γραφείο Erasmus του ξένου Πανεπιστημίου ή από τον υπεύθυνο της εταιρίας που εκπονείτε την πρακτική άσκηση, να συμπληρώσει τα πεδία στην ενότητα “After the mobility του Learning Agreement, να το υπογράψει και να το στείλει ο ίδιος στο vega@hmu.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS+  / ΦΑΣΗ Γ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ολα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ, εντός 1 μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης που αναγράφεται στο έντυπο “Έντυπο Άφιξης/Αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, υπάρχει η πιθανότητα ακύρωσης.

16.   EUSURVEY: Συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο που θα λάβετε στο email σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ☐
17.   OLS TEST/2: Θα ξαναλάβετε αίτημα για να κάνετε το 2ο OLS. ☐
18.   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: Υπογράφετε το έντυπο. ☐
19.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Κάνετε αίτηση στη γραμματεία του τμήματός σας. ☐
20.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Καταθέτετε τα δικαιολογητικά 15, 17, 18, 19 στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ. ☐
21.   20% ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:  Σε 40 ημέρες περίπου θα λάβετε το 20% της υποτροφίας. ☐
 iro.hmu.gr

 vega@hmu.gr

  +30 2810 379132

FB: International Relations Office – HMU
Σημείωση: Για τους φοιτητές που απαιτείται η έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) για τη μετακίνησή τους σε χώρες της Ε.Ε. τονίζεται πως θα πρέπει με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να έχουν ολοκληρώσει πριν την αναχώρησή τους τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση που χρειάζονται βεβαίωση για την αιτιολόγηση της μετακίνησης από το ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να το ζητήσουν με email στο ogareth@hmu.gr.

Διαδικασία Συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.

Ενημερώνουμε ότι πλέον οι φοιτητές που υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει στα έγγραφα που παραδίδουν κατά την επιστροφή τους να έχουν συμπληρωμένο και το βιβλίο της πρακτικής τους άσκησης – που παραδίδουν στο Τμήμα τους – στα αγγλικά.

Για το λόγο αυτό και δεν θα παραλαμβάνουν πλέον το βιβλίο πρακτικής άσκησης σε έντυπη μορφή από το Τμήμα τους. Μπορούν να το κατεβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή και να το συμπληρώνουν ανάλογα με το Τμήμα φοιτήσής τους από τους εξής συνδέσμους:

  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για τα Τμήματα που ανήκουν στις Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών, Εφαρμοσμένων Επιστημών, Διοίκησης και Οικονομίας καθώς και για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Παρακαλούμε πριν τη μετακίνησή σας διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+

Είναι η δυνατότητα που σας δίνεται μέσω του προγράμματος Erasmus+, να εκπονήσετε την πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μια μηνιαία υποτροφία. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών. Ακόμη, μέσω του ίδιου προγράμματος, αν έχετε ήδη κάνει την πρακτική σας άσκηση στην Ελλάδα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε και 2η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό:

 • σε εταιρεία ή
 • σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
 • σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο
 • η γνωριμία των εργασιακών συνθηκών και προσεγγίσεων άλλων χωρών
 • η απόκτηση επαγγελματικών επαφών με φορείς του εξωτερικού
 • η εξάσκηση ξένων γλωσσών

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;

Φυσικά και μπορείς εφόσον:

  1. είσαι προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής/ρια και σπουδάζεις στο ΕΛΜΕΠΑ,  ΚΑΙ
  2. εφόσον έχεις επικοινωνήσει με τη γραμματεία σου και τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος σου και σου έχουν επιβεβαιώσει, ότι έχεις τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός σου, και ότι η πρακτική θεωρείται συναφής με το αντικείμενο σπουδών.

ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ 2η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Βεβαίως. Για τις προϋποθέσεις κάνε κλικ εδώ.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ; ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ;

Ναι, παρέχεται υποτροφία η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS+ 
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 620ευρώ/μήνα
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία 570ευρώ/μήνα
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 520ευρώ/μήνα

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥ;

Για πρακτική μέσω Erasmus+ μπορείτε να μετακινηθείτε από 2 έως 12 μήνες. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει σε όλους τους κύκλους σπουδών, δηλαδή είτε είστε προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής και διαρκεί maximum 12 μήνες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για σπουδές ή πρακτική ή συνδυασμό τους.

Συνεπώς, μπορείτε να κάνετε όποιο συνδυασμό θέλετε από 2 έως 12 μήνες, αλλά το σύνολο μετακίνησης για κάθε φοιτητή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές (αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτητές είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια).

Σε κάθε περίπτωση, οι μετακινήσεις που δικαιούστε είναι οι εξής:

 • 12 μήνες σαν προπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ
 • 12 μήνες σαν μεταπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ
 • 12 μήνες σαν διδακτορικοί φοιτητές

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Προσοχή! Αντίθετα με τις σπουδές Erasmus+, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς υποδοχής (εκπαιδευτικά ιδρύματα)  με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΛΜΕΠΑ, στην πρακτική άσκηση δεν ισχύει αυτό. Στην πρακτική άσκηση, μπορείτε:

β) να αναζητήσετε οι ίδιοι μιας θέση πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρει είτε αυτή είναι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ακόμη και σε εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, η θέση πρακτικής που θα βρείτε, θα πρέπει να:

  • βρίσκεται σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (βλ. παραπάνω)
  • το αντικείμενο εργασίας να είναι συναφές με τις σπουδές σας  και να αναγνωρίζεται στο πτυχίο, και τέλος
 • να σας αποδεχτεί ο συγκεκριμένος φορέας υποδοχής (εργοδότης) για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θέλετε να κάνετε πρακτική άσκηση, συνεπώς θα πρέπει να προσκομίσετε το “Γράμμα Αποδοχής απο το Φορέα“.

Προτεινόμενοι ιστότοποι για εύρεση πρακτικής άσκησης:

https://www.hotelcareer.com/jobs/internship-trainee-hotel-industry

http://erasmusintern.org

https://graduateland.com/

http://www.spain-internship.com/en

http://animafestexperience.com/internships

http://www.praxisnetwork.eu

http://globalplacement.com/en/search-internships

http://www.europlacement.com/

https://www.jobted.com (job search)

https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage

http://graduateland.com/jobs#

https://www.linkedin.com/studentjobs

http://www.eyif.eu/

http://euroguaidance.eu/

http://ec.europa.eu/ploteus/el

prothesmies eypatheis_omades_icon kritiria_symmetoxis akadimaikoi__icon
 Προθεσμίες Υποβολής  AMEA  Κριτήρια Αξιολόγησης Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι
erasmus_map_icon life_insurance_icon time_extension__icon cancelation_icon
 Χάρτης Φοιτητή  Ασφάλιση  Παράταση Πρακτικής  Ακύρωση Συμμετοχής

**Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήσεις για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματός σας.