Προκύρηξη για Πρακτική Άσκηση σε χώρες εντός Ε.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚHΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενους  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση φοιτητών σε εταιρεία, η σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο, η σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την πρακτική άσκηση, από τον  Μάρτιο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο  2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές   προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  ή διδακτορικοί  φοιτητές/ριες που φοιτούν  στο ΕΛΜΕΠΑ,  και

εφόσον έχουν  επικοινωνήσει  με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος   και έχουν επιβεβαιώσει, ότι έχουν  τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους  άσκησης όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός, και ότι η πρακτική θεωρείται συναφής με το αντικείμενο σπουδών.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι φοιτητές της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 12.03.2021 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν:

(α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

(β)  Αναλυτική βαθμολογία

(γ) βιογραφικό σημείωμα

(δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

(ε) Γράμμα αποδοχής από τον φορέα

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 17.03.2021, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων  (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Προκύρηξη Κινητικότητας για Διδασκαλία και Επιμόρφωση σε χώρες εκτός Ε.Ε (ICM)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY) ERASMUS+ 2019-21

4η Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-21 για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση προσωπικού σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), από το Μάρτιο 2021 μέχρι τον Απρίλιο 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και μέλη προσωπικού (εκπαιδευτικού ή διοικητικού) που έχουν σύμβαση εργασίας ή έργου με το Πανεπιστήμιο, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή  26.02.2021 να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις μέσω μηνύματος στα e-mail: cpetridis@hmu.gr αναφέροντας:

(α) Χώρα και Ίδρυμα Υποδοχής (πληροφορίες  για τις διαθέσιμες κινητικότητες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κα Μενεγάκη Ε.,  email: evamen@hmu.gr) & εξάμηνο κατά το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (  εαρινό  εξάμηνο 2020-21 ).

(β) Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (invitation letter /letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής. Εάν δεν υπάρχει πρότερη συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής, τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το αντίστοιχο του Ιδρύματος (τμήματος) Υποδοχής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προτεραιότητα δίνεται στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Για μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες κινητικότητες σε κάθε Ίδρυμα Υποδοχής, προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Ο υποψήφιος είναι ο υπεύθυνος συνεργασίας με το συγκεκριμένο Ίδρυμα Υποδοχής στη χώρα εταίρο (έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της πρότασης που εγκρίθηκε). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο ίδιος τότε θα έχει προτεραιότητα μέλος ΔΕΠ του

τμήματός του του ίδιου γνωστικού αντικειμένου (ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο τμήμα να συνεχίσει τη συνεργασία)

 1. Υποψήφιοι που προσφέρουν μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.
 • Υποψήφιοι που προσφέρουν έργο ως academic coordinators του τμήματός τους για το πρόγραμμα Erasmus.
 1. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.
 2. Μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή.

(Tα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση με σκοπό τη διδασκαλία – STT, ή/και την επιμόρφωση – STA)

Για τα μέλη Δ.Π., προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Μέλη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (οδηγία Προγράμματος)
 • Υποψήφιοι που δεν      έχουν      μετακινηθεί      πρόσφατα      μέσω     του     προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή γλώσσα της χώρας υποδοχής)

(Προσοχή: τα μέλη Δ.Π. μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση – STA)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (για την πρόσκληση): 26.02.2021

(θα ακολουθήσει 5η πρόσκληση το Μάρτιο  2021, προκειμένου να καλυφθούν όσες θέσεις δεν καλυφθούν κατά την πρώτη πρόσκληση).

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Προκύρηξη κινητικότητας για Διδασκαλία και Επιμόρφωση εντός Ε.Ε

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση προσωπικού σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών του προγράμματος (χώρες Ε.Ε. και Τουρκία, Σερβία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Β. Μακεδονία), με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), από το Μάρτιο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και μέλη προσωπικού (εκπαιδευτικού ή διοικητικού) που έχουν σύμβαση εργασίας ή έργου με το Πανεπιστήμιο, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 26.02.2021 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας ( eforms ), στην οποία θα επισυνάπτουν: (α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Invitation letter (ή σχετικό email που δικαιολογεί τη μετακίνηση / επίσκεψη στο ίδρυμα υποδοχής)

 

(γ) Staff mobility agreement (το πρότυπο έγγραφο υπάρχει με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του ΕΛΜΕΠΑ, για διδασκαλία εδώ και για επιμόρφωση εδώ). Σε αυτή τη φάση δεν είναι υποχρεωτικό να έχει υπογραφεί το staff mobility agreement, αρκεί να είναι συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο (είναι ωστόσο απαραίτητη η υπογραφή του πριν τη μετακίνηση).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Οι διδάσκοντες, οι οποίοι πραγματοποιούν περίοδο διδασκαλίας σε Πανεπιστήμιο με το οποίο το Τμήμα τους έχει συνεργασία, πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων το πρόγραμμα των διαλέξεων, το οποίο θα ακολουθήσουν.

Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά στους διδάσκοντες που:

 

 • δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών

 

(β) προσφέρουν μαθήματα στα Αγγλικά για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ του

 

ΕΛΜΕΠΑ

 

(γ) είναι (ή ήταν τα προηγούμενα χρόνια) Erasmus+ coordinators των τμημάτων τους

 

(γ) προέρχονται από τις βαθμίδες του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

 • επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή ERASMUS+ βάσει του σχεδίου επιμόρφωσης που θα υποβληθεί με την αίτηση και από το οποίο να απορρέουν τα περισσότερα οφέλη για το Ίδρυμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνάφεια του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης και των καθηκόντων του υποψηφίου για κινητικότητα. Προτεραιότητα θα δοθεί στη βάση των παρακάτω κριτηρίων (σε περίπτωση που η ζήτηση για μετακινήσεις ξεπερνάει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων):

 

(α) Μέλη του προσωπικού που δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών.

 

(β) Μέλη διοικητικού προσωπικού (δεδομένου ότι οι διδάσκοντες μπορούν να κάνουν χρήση και της δράσης «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία».

 

(γ) Για τα μέλη ΔΕΠ σε διδάσκοντες από τη βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή.

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΔΔΣ, έως την Πέμπτη 04.03.2021 (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχόμενου προσωπικού, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

Προκύρηξη Κινητικότητας για Σπουδές Εκτός Ε.Ε. (ICM)

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενους  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για  σπουδές, για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση φοιτητών σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών του  προγράμματος (χώρες : ΑΡΜΕΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ), με σκοπό τις σπουδές, από τον  Αυγούστου 2021.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  ή διδακτορικοί  που έχουν ολοκληρώσει το 40  (τέταρτο) εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει παραπάνω από 60 ECTS,  επιπλέον  να έχουν γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το Ίδρυμα υποδοχής,

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι φοιτητές της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 02.04.2021 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν:

(α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Αναλυτική βαθμολογία

 

(γ) βιογραφικό σημείωμα

(δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 07.04.2021, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων  (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την διεθνή κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

Προκύρηξη κινητικότητας για Σπουδές εντός Ε.Ε

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενους  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές, για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση φοιτητών σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών του προγράμματος (χώρες Ε.Ε. και Τουρκία, Σερβία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Β. Μακεδονία), με σκοπό τις σπουδές, από τον  Αυγούστου 2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  ή διδακτορικοί  που έχουν ολοκληρώσει το 40  (τέταρτο) εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει παραπάνω από 60 ECTS,  επιπλέον  να έχουν γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το Ίδρυμα υποδοχής,

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι φοιτητές της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 12.03.2021 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν:

(α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Αναλυτική βαθμολογία

 

(γ) βιογραφικό σημείωμα

(δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 17.03.2021, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων  (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

Προκήρυξη για Διεθνή Κινητικότητα (ICM)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY) ERASMUS+ 2019-21

3τη Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-21 για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση προσωπικού σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), από το Δεκέμβριο 2020 μέχρι τον Απρίλιο 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και μέλη προσωπικού (εκπαιδευτικού ή διοικητικού) που έχουν σύμβαση εργασίας ή έργου με το Πανεπιστήμιο, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή  06.11.2020 να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις μέσω μηνύματος στα e-mail: headiro@hmu.gr αναφέροντας:

(α) Χώρα και Ίδρυμα Υποδοχής (από τη συνημμένη λίστα με τις διαθέσιμες κινητικότητες) & εξάμηνο κατά το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (  εαρινό  εξάμηνο 2020-21 ).

(β) Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (invitation letter /letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής. Εάν δεν υπάρχει πρότερη συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής, τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το αντίστοιχο του Ιδρύματος (τμήματος) Υποδοχής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προτεραιότητα δίνεται στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Για μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες κινητικότητες σε κάθε Ίδρυμα Υποδοχής, προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Ο υποψήφιος είναι ο υπεύθυνος συνεργασίας με το συγκεκριμένο Ίδρυμα Υποδοχής στη χώρα εταίρο (έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της πρότασης που εγκρίθηκε). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο ίδιος τότε θα έχει προτεραιότητα μέλος ΔΕΠ του τμήματός του του ίδιου γνωστικού αντικειμένου (ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο τμήμα να συνεχίσει τη συνεργασία)
 1. Υποψήφιοι που προσφέρουν μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.
 • Υποψήφιοι που προσφέρουν έργο ως academic coordinators του τμήματός τους για το πρόγραμμα Erasmus.
 1. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.
 2. Μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή.

(Tα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση με σκοπό τη διδασκαλία – STT, ή/και την επιμόρφωση – STA)

Για τα μέλη Δ.Π., προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Μέλη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (οδηγία Προγράμματος)
 • Υποψήφιοι που δεν     έχουν     μετακινηθεί    πρόσφατα       μέσω  του     προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή γλώσσα της χώρας υποδοχής)

(Προσοχή: τα μέλη Δ.Π. μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση – STA)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (για την πρόσκληση): 06.11.2020

(θα ακολουθήσει 4η πρόσκληση το Ιανουάριο  2021, προκειμένου να καλυφθούν όσες θέσεις δεν καλυφθούν κατά την πρώτη πρόσκληση).

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΔΔΣ, έως την Πέμπτη 05.12.2020 ( με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY) ERASMUS+ 2019-21

3τη Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-21 για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση προσωπικού σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), από το Δεκέμβριο 2020 μέχρι τον Απρίλιο 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και μέλη προσωπικού (εκπαιδευτικού ή διοικητικού) που έχουν σύμβαση εργασίας ή έργου με το Πανεπιστήμιο, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή  06.11.2020 να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις μέσω μηνύματος στα e-mail: headiro@hmu.gr αναφέροντας:

(α) Χώρα και Ίδρυμα Υποδοχής (από τη συνημμένη λίστα με τις διαθέσιμες κινητικότητες) & εξάμηνο κατά το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (  εαρινό  εξάμηνο 2020-21 ).

(β) Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (invitation letter /letter of support) ή σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση και θετική ανταπόκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής. Εάν δεν υπάρχει πρότερη συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής, τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το αντίστοιχο του Ιδρύματος (τμήματος) Υποδοχής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προτεραιότητα δίνεται στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Για μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες κινητικότητες σε κάθε Ίδρυμα Υποδοχής, προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Ο υποψήφιος είναι ο υπεύθυνος συνεργασίας με το συγκεκριμένο Ίδρυμα Υποδοχής στη χώρα εταίρο (έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της πρότασης που εγκρίθηκε). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο ίδιος τότε θα έχει προτεραιότητα μέλος ΔΕΠ του τμήματός του του ίδιου γνωστικού αντικειμένου (ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο τμήμα να συνεχίσει τη συνεργασία)
 1. Υποψήφιοι που προσφέρουν μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.
 • Υποψήφιοι που προσφέρουν έργο ως academic coordinators του τμήματός τους για το πρόγραμμα Erasmus.
 1. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.
 2. Μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή.

(Tα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση με σκοπό τη διδασκαλία – STT, ή/και την επιμόρφωση – STA)

Για τα μέλη Δ.Π., προτεραιότητα δίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Μέλη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (οδηγία Προγράμματος)
 • Υποψήφιοι που δεν     έχουν     μετακινηθεί    πρόσφατα       μέσω  του     προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή γλώσσα της χώρας υποδοχής)

(Προσοχή: τα μέλη Δ.Π. μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση – STA)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (για την πρόσκληση): 06.11.2020

(θα ακολουθήσει 4η πρόσκληση το Ιανουάριο  2021, προκειμένου να καλυφθούν όσες θέσεις δεν καλυφθούν κατά την πρώτη πρόσκληση).

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΔΔΣ, έως την Πέμπτη 05.12.2020 ( με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

 

 

Προκήρυξη προσωπικού (διδασκαλία ή επιμόρφωση) κλασσικής κινητικότητας

3τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΄Ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚHΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

 

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται τρίτη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση, για το χειμερινό/εαρινό εξάμηνο 2020-21.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση προσωπικού σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών του προγράμματος (χώρες Ε.Ε. και Τουρκία, Σερβία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Β. Μακεδονία), με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), από το Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Απρίλιο 2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και μέλη προσωπικού (εκπαιδευτικού ή διοικητικού) που έχουν σύμβαση εργασίας ή έργου με το Πανεπιστήμιο, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 06.11.2020 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν: (α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Invitation letter (ή σχετικό email που δικαιολογεί τη μετακίνηση / επίσκεψη στο ίδρυμα υποδοχής)

 

(γ) Staff mobility agreement (το πρότυπο έγγραφο υπάρχει με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του ΕΛΜΕΠΑ, για διδασκαλία εδώ και για επιμόρφωση εδώ). Σε αυτή τη φάση δεν είναι υποχρεωτικό να έχει υπογραφεί το staff mobility agreement, αρκεί να είναι συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο (είναι ωστόσο απαραίτητη η υπογραφή του πριν τη μετακίνηση).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Οι διδάσκοντες, οι οποίοι πραγματοποιούν περίοδο διδασκαλίας σε Πανεπιστήμιο με το οποίο το Τμήμα τους έχει συνεργασία, πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων το πρόγραμμα των διαλέξεων, το οποίο θα ακολουθήσουν.

Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά στους διδάσκοντες που:

 

 • δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών

 

(β) προσφέρουν μαθήματα στα Αγγλικά για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ του

 

ΕΛΜΕΠΑ

 

(γ) είναι (ή ήταν τα προηγούμενα χρόνια) Erasmus+ coordinators των τμημάτων τους

 

(γ) προέρχονται από τις βαθμίδες του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

 • επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή ERASMUS+ βάσει του σχεδίου επιμόρφωσης που θα υποβληθεί με την αίτηση και από το οποίο να απορρέουν τα περισσότερα οφέλη για το Ίδρυμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνάφεια του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης και των καθηκόντων του υποψηφίου για κινητικότητα. Προτεραιότητα θα δοθεί στη βάση των παρακάτω κριτηρίων (σε περίπτωση που η ζήτηση για μετακινήσεις ξεπερνάει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων):

 

(α) Μέλη του προσωπικού που δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών.

 

(β) Μέλη διοικητικού προσωπικού (δεδομένου ότι οι διδάσκοντες μπορούν να κάνουν χρήση και της δράσης «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία».

 

(γ) Για τα μέλη ΔΕΠ σε διδάσκοντες από τη βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή.

 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΓΔΔΣ, έως την Πέμπτη 05.12.2020 (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχόμενου προσωπικού, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη φοιτητών για πρακτική άσκηση κλασσικής κινητικότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚHΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενους  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση φοιτητών σε εταιρεία, η σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο, η σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό την πρακτική άσκηση, από τον  Ιανουάριο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο  2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές   προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  ή διδακτορικοί  φοιτητές/ριες και φοιτά   στο ΕΛΜΕΠΑ,  και

εφόσον έχουν  επικοινωνήσει  με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος   και έχουν επιβεβαιώσει, ότι έχουν  τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους  άσκησης όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός, και ότι η πρακτική θεωρείται συναφής με το αντικείμενο σπουδών.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι φοιτητές της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 30.10.2020 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν:

(α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Αναλυτική βαθμολογία

 

(γ) βιογραφικό σημείωμα

(δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

(ε) Γράμμα αποδοχής από τον φορέα

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 04.11.2020, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων  (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

 

 

Estavromenos, Heraklion, 71004 Crete, Greece

 

Email: head-iro@hmu.gr

Προκήρυξη φοιτητών για σπουδές κλασσικής κινητικότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚHΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ ανακοινώνεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Κινητικότητας για εξερχόμενους  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

 

H κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση φοιτητών σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι χωρών του προγράμματος (χώρες Ε.Ε. και Τουρκία, Σερβία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Β. Μακεδονία), με σκοπό τις σπουδές, από τον  Ιανουάριο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο  2021.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί  ή διδακτορικοί  που έχουν ολοκληρώσει το 40  (τέταρτο) εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει παραπάνω από 60 ECTS,  επιπλέον  να έχουν γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το Ίδρυμα υποδοχής,

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι φοιτητές της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 30.10.2020 να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας (eforms), στην οποία θα επισυνάπτουν:

(α) Την αίτηση (που υπάρχει στην πλατφόρμα)

 

 • Αναλυτική βαθμολογία

 

(γ) βιογραφικό σημείωμα

(δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 04.11.2020, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων  (με αναφορά στον κωδικό αίτησης κι όχι στο ονοματεπώνυμο των αιτούντων).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γκλόρια Βέγκα, υπεύθυνη για την κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών, στο email vega@hmu.gr ή στο τηλέφωνο 2810-379389.

 

Από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

 

 

Estavromenos, Heraklion, 71004 Crete, Greece

 

Email: head-iro@hmu.gr