ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερωνουμε ότι από τις 26/3/2019 κάθε Δευτέρα θα πραγματοποιείται “Σεμινάριο ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus” σε 3 τμήματα 10:00, 12:00 & 14:00. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στο Conference Room του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης. Όσοι φοιτητές θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και βρίσκονται σε παραρτήματα εκτός Ηρακλείου, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο outgoing-student@staff.teicrete.gr.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά για μετακινήσεις Erasmus+, θα κατατίθενται κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10:00π.μ – 14:00μ.μ., στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο. Μεμονωμένα/καθυστερημένα δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτά (όσοι επιθυμείτε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξής σας στις ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο φάκελο το εκκαθαριστικό σημείωμα – δικό σας & γονέων – του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους).