ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παρακολουθήστε την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ για το προσωπικό κάνοντας κλικ εδώ. Επίσης το υλικό της παρουσίασης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο “Παρουσίαση προγράμματος Erasmus+ TEI Κρήτης”.