ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η επιμόρφωση αφορά σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (μόνιμους και συμβασιούχους)

  • Διοικητικό προσωπικό
  • Τεχνικό προσωπικό
  • Μέλη ΔΕΠ

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση για τη Διεθνή Κινητικότητα.

Υπάρχουν 2 τρόποι για μετακίνηση για επιμόρφωση.

  • Staff training week
  • Επίσκεψη σε συναδέλφους ίδιας ειδικότητας : επικοινωνείτε με συνάδελφο της ειδικότητάς σας , στο πανεπιστήμιο/εταιρεία που σας ενδιαφέρει και εκδηλώνετε ενδιαφέρον για επίσκεψη.

Κατόπιν επικοινωνείτε με την κ. Vega στο +302810379389 για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσεων μετακίνησης.

Διαβάστε εδώ για τον ακριβή αριθμό θέσεων προσωπικού  για επιμόρφωση εκτός Ευρώπης. (ICM 2020/22)

Εφόσον εγκριθεί η μετακίνησή σας, θα πρέπει να μεριμνήσετε για τα εξής:

  • να εκδώσετε VISA : ο συμμετέχων πρέπει να επικοινωνήσει με το προξενείο της χώρας του Ιδρύματος/οργανισμού υποδοχής προκειμένου να ενημερωθεί για την υποχρέωση ή μη έκδοσης VISA και τη σχετική διαδικασία. Συνήθως ζητείται ένα έγγραφο αποδοχής από το ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής, σκαναρισμένο ή πρωτότυπο. Για την εύρεση των προξενείων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • να κάνετε τα απαραίτητα εμβόλια εφόσον κρίνετε απαραίτητο.
  • να κλείσετε εισητήρια μετακίνησης και διαμονής.
  • να έχετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Εκτός από την Ευρωπαική κάρτα ασφάλισης , είναι υποχρεωτική και η ιδιωτική ασφάλεια με δύο επιπλέον καλύψεις : α) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και β) προσωπικό ατύχημα. Προσοχή η Ευρωπαική κάρτα και η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να σας καλύπτει για όλο το διάστημα θα βρίσκεστε στο εξωτερικό.

 

Κατεβάσετε το mobility Agreement ,συμπληρώσετε και φωτοτυπήστε το σε 2 αντίγραφα.